Hypotéka

hypotéka

Doba trvání vyřízení hypotéky

Vyřízení hypotéky má několik fází.

  1. Fáze: PODKLADY
    Přípravu nezbytných podkladů nelze podcenit. Tato fáze trvá jeden až dva týdny.
  2. Fáze: SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ
    Zhruba dva týdny také trvá posouzení předložených podkladů pro vyřízení hypotéky. Tato doba je přímo úměrná závažnosti schvalovaného záměru. Po uplynutí doby schvalovacího řízení je znám jak jeho výsledek, tak jsou připraveny smluvní dokumenty.
  3. Fáze: ČERPÁNÍ HYPOTÉKY
    Pokud splňujete všechny podmínky definované úvěrovou smlouvou, může začít čerpání hypotéky, a to po podání návrhu na vklad – jeho zapsání – na katastr nemovitostí.

Od zahájení vyřizování do schválení a začátku čerpání hypotéky tak uplyne čtyři až šest týdnů. Pokud se jedná o komplikovanější případ, může se tato lhůta prodloužit.

Vyřiďte si hypotéku s námi!

  • Položky označené * jsou povinné!

Finanční služby propagované a nabízené na tomto webu poskytuje společnost STING Finance s. r. o. a zde uvedení poradci jako fyzické osoby, kteří jsou v oblasti: společnosti SAB servis s.r.o., IČO: 24704008, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000. Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na http://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu