Hypotéka

hypotéka

Důležité pojmy

Vinkulace

Vinkulací nazýváme omezení dispozičního práva, například vinkulace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby. Při pojistné události by pak bylo pojistné plnění vyplaceno v její prospěch.

Čerpání úvěru

Úvěr lze čerpat jednorázově, nebo postupně. Je jen na klientovi, v jakých intervalech bude peníze čerpat. Pevně dané je jedině datum vyčerpání celého úvěru a peníze jsou většinou převedeny bezhotovostně na účet klienta.

Anuitní splátka

Anuitní splátka je taková, která je po celou dobu splácení stejná. Skládá se z jistiny a z úroku.

Fixní úroková sazba

Fixní úrokovou sazbou rozumíme takovou sazbu, která je po předem stanovenou dobu neměnná a může trvat jeden rok až třicet let. Fixní úroková sazba začíná platit dnem uzavření hypoteční smlouvy. Kratší doba fixace je výhodnější v případě, že žadatel o hypotéku v budoucnu očekává zisk většího množství finančních prostředků pro splacení hypotéky. Na konci období fixace lze bez sankčních doplatků hypotéku doplatit.

TIP PRO VÁS: Jistě oceníte naši službu hlídání fixace. Včas Vás upozorníme na datum konce fixace úrokové sazby a zajistíme i případné výhodnější refinancování hypotéky. Ušetřete Vaše peníze se STING Finance s.r.o.

Finanční služby propagované a nabízené na tomto webu poskytuje společnost STING Finance s. r. o. a zde uvedení poradci jako fyzické osoby, kteří jsou v oblasti: společnosti SAB servis s.r.o., IČO: 24704008, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000. Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na http://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu