Investice

investice

Termínovaný vklad

Termínovaným vkladem rozumíme jednorázový vklad na bankovní účet, kde se po určitý čas úročí určitou sazbou. Rozdíl mezi běžným účtem je ten, že termínovaný vklad není určen pro běžný platební styk, nelze z něj platit ani na něj posílat peníze.

Termínované vklady jsou odlišeny podle toho, zda jsou úročeny pevnou nebo pohyblivou sazbou. V prvním případě se nemění úroková sazba po celou dobu trvání vkladu, v druhém případě se úroková sazba mění v závislosti na vývoji úrokových sazeb na mezibankovním trhu.

Dále se rozlišuje podle druhů vkladů s jednorázovou splatností, nebo revolvingové – s automatickým obnovením.

  1. Termínovaný vklad s jednorázovou splatností – kde se úročení vkladu provádí do dne splatnosti a úrok je zúčtován v den splatnosti vkladu. Celkový zůstatek je poté převeden na účet, který si zvolí klient, nebo provede výběr v hotovosti. Vklad nelze obnovit. Tento postup je určen pro střednědobé a dlouhodobé vklady.
  2. Termínovaný vklad revolvingový – kdy se po dni splatnosti vklad obnoví na dobu původního termínu automaticky, s úrokovou sazbou platnou v den obnovení vkladu. Úrok se v den splatnosti převádí buď na účet, který si určí klient, nebo se připisuje ke vkladu. Obnovování je typické především pro krátkodobé vklady, u některých bank je obnovování omezeno na určitý časový interval.

Doba trvání termínovaného vkladu

Doba trvání termínovaného vkladu je různá, od několika dní po několik let. Nejvíce využívané jsou vklady krátkodobé a střednědobé. Dlouhodobé termínované vklady (nad 5 let) nejsou příliš využívané.

Výhody termínovaných vkladů

  • jejich úročení je výhodnější než na běžném účtu
  • čím víc dáte na termínovaný vklad, tím vyšší úrok z vkladu získáte
  • finance uložené na termínovaný vklad jsou oddělené od běžného účtu
  • dobu trvání termínovaného vkladu si lze určit podle osobní potřeby
  • veškeré pohyby na termínovaném vkladu jsou zřejmé z výpisů, které můžete získat poštou, osobně nebo pomocí e-Výpisu
  • pestrost měn – termínovaný vklad lze založit v korunách, eurech nebo amerických dolarech
  • termínovaný vklad je ze zákona pojištěn do výše 100 000 EUR

Kalkulačka

Termínovaný vklad


Vstupní údaje
Počáteční vklad:
Měsíční ukládaná částka:
Roční úrok (podle výp. lh. 0%-4%): %
Doba spoření v letech: let


Výpočet
Naspořená částka:  
z toho vklady:  
z toho úroky:  

Finanční služby propagované a nabízené na tomto webu poskytuje společnost STING Finance s. r. o. a zde uvedení poradci jako fyzické osoby, kteří jsou v oblasti: společnosti SAB servis s.r.o., IČO: 24704008, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000. Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na http://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu