Stavební spoření

stavebni sporeni

Cílová částka

Co je cílová částka?
Na cílovou částku se uzavírá každá smlouva o stavebním spoření. Tato částka, kterou si stanovíte sami podle svých možností, vyjadřuje budoucí potřebu finančních prostředků pro realizaci Vašich bytových potřeb. Rovná se součtu vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a státní podpory, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků.

Tento obnos je určen pouze na bytové potřeby. Pokud by nebyl použit na bytové účely, dostane účastník stavebního spoření pouze částku uspořenou, tedy na součet vkladů, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory, ovšem sníženou o daň z příjmů z těchto úroků a o úhrady účtované stavební spořitelnou.

V případě, že účastník požádá o úvěr, ten může být použit pouze na financování bytových potřeb, jejichž přesné vymezení je uvedeno v paragrafu 6 Zákona č. 96/1993 Sb.

Co ještě může stanovení cílové částky ovlivnit?

  • výše finančních prostředků, které můžete měsíčně spořit
  • chcete jen výhodně spořit, nebo máte v budoucnu zájem o úvěr
  • výše financí potřebných k realizaci bytového záměru

Cílovou částku nelze překročit.
Cílovou částku lze zvýšit nebo snížit.

Co tvoří cílovou částku?

  • Součet vkladů + státní podpory +  úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů státní podpory, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků.
  • Smlouva o stavebním spoření je uzavřena na tuto výši.
  • Z této výše se procentuelně stanovuje poplatek za uzavření smlouvy.
Finanční služby propagované a nabízené na tomto webu poskytuje společnost STING Finance s. r. o. a zde uvedení poradci jako fyzické osoby, kteří jsou v oblasti: společnosti SAB servis s.r.o., IČO: 24704008, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000. Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na http://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu