Investice

investice
Máme pro Vás
výhodné nabídky
investic

Každý z nás má na jedné straně své cíle a přání. Na straně druhé své finanční možnosti.

Záměrem každého je, aby svůj finanční potenciál co nejefektivněji využil, vybudoval si co největší finanční kapitál a splnil si to, po čem touží. Proto pro Vás hledáme ty nejlepší možnosti, jak Vaše finance bezpečně zhodnotit s nejnižším rizikem a odpovídající likviditou.

S rostoucí složitostí a nepředvídatelností finančních trhů, prodlužující se délkou života a nejistou budoucností státního sociálního systému, je čím dál důležitější pracovat s investičním profesionálem. Vybrat si poradce s potřebnou kvalifikací a zkušenostmi, může být jedním z nejdůležitějších finančních rozhodnutí ve Vašem životě.

Budete potřebovat někoho, kdo Vám pomůže definovat dlouhodobé cíle a vytvoří odpovídající finanční plán.

U každé investice je třeba zvažovat tři základní parametry:

  1. výnos (kolik danou investicí získám),
  2. riziko (jak velké hrozí nebezpečí, že mohu část investovaných prostředků ztratit),
  3. likviditu (jak rychle a za jakých podmínek mohu svou investici proměnit na hotové peníze).

Poradíme Vám, jak na to. Obraťte se na naše odborníky. Kontaktujte nás.

Finanční služby propagované a nabízené na tomto webu poskytuje společnost STING Finance s. r. o. a zde uvedení poradci jako fyzické osoby, kteří jsou v oblasti: společnosti SAB servis s.r.o., IČO: 24704008, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000. Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na http://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu